เอกอัครราชทูตฯ หารือบริษัท Samho Development Co., Ltd. เรื่องสวัสดิภาพแรงงานไทยและโอกาสทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับภาคเอกชนไทย

เอกอัครราชทูตฯ หารือบริษัท Samho Development Co., Ltd. เรื่องสวัสดิภาพแรงงานไทยและโอกาสทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับภาคเอกชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2565

| 40 view

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมกับนายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้พบหารือกับนายชิม แจ บอม ประธานกรรมการบริษัท Samho Development Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างเกาหลีใต้ที่จ้างแรงงานไทยจำนวนมากที่สุดในเกาหลีใต้ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณทางบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพแรงงานไทยและได้สอบถามเกี่ยวกับโอกาสการจ้างแรงงานไทยเพิ่มเติมผ่านการปรับปรุงระบบการจ้างแรงงาน EPS รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทไทยในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งนายชิมแจ้งว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จ้างแรงงานไทยแล้วกว่า 3,300 คน โดยแรงงานชาวไทยมีความขยันและมีฝีมือดีที่สุดเมื่อเทียบกับแรงงานจากทุกประเทศ และบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อดูแลสวัสดิภาพของแรงงานไทย เช่น การจัดห้องพักที่มีมาตรฐานให้ในไซต์งาน การจัดตั้งป้ายความปลอดภัยภาษาไทยในไซต์งาน และการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ