เอกอัครราชทูตฯ หารือรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่องโอกาสและความท้าทายด้านการลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย

เอกอัครราชทูตฯ หารือรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่องโอกาสและความท้าทายด้านการลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 42 view

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในระหว่างเดินทางมาเดินทางมาพบหารือกับบริษัทเป้าหมายในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีชีวภาพ และดิจิทัล โดยเอกอัครราชทูตฯ และรองเลขาธิการ BOI ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการและความท้าทายของความร่วมมือไทย-เกาหลีใต้ในทั้งสามอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งจุดแข็งทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ โอกาสเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ตลอดจนการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ