เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดการบรรยายสรุปให้คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 64)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดการบรรยายสรุปให้คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 64)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2565

| 81 view
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับพลตรี ชวนากร ผดุงกิจ ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมคณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดียุน ซ็อก-ย็อล และนัยต่อประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะเกี่ยวกับสถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ และการต่างประเทศของเกาหลีใต้ และความสัมพันธ์กับไทย
 
ทั้งนี้ คณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตร วปอ. อยู่ระหว่างเดินทางเยือนเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมชม Seocho Smart Hub Center เพื่อดูงานระบบเมืองอัจฉริยะของกรุงโซลซึ่งใช้งานจริงอยู่ในปัจจุบัน และ Pangyo Techno Valley เพื่อดูงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ