เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเชจู

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเชจู

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2565

| 71 view

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 น ายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าพบหารือนายยาง มุน-ซอก ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเชจู เกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่างไทยกับเชจู และมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเชจูเพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศ ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ รับทราบภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเชจู และสาขาการค้าการลงทุนที่อยู่ในความสนใจของภาคเอกชนเชจู อาทิ สาขาการท่องเที่ยว และเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหอการค้าและอุตสาหกรรมเชจูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ ความเป็นไปได้ในการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหอการค้าและอุตสาหกรรมเชจูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญสมาชิกของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเชจู เข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์เพื่อแนะนำธุรกิจของไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตมีแผนจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ