เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับประธาน และ CEO ของการท่องเที่ยวเชจู

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับประธาน และ CEO ของการท่องเที่ยวเชจู

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 39 view

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้พบหารือกับนางโก อึน-ซุก ประธาน และ CEO ของการท่องเที่ยวเชจู (Jeju Tourism Organisation-JTO) ณ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชจู โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพันธกิจของ JTO และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทั้งในบริบทของการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ