เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับ CEO ของ Jeju Free International City Development Center

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับ CEO ของ Jeju Free International City Development Center

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 37 view

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้พบหารือกับนายยาง ยอง-ชอล CEO ของ Jeju Free International City Development Center (JDC) จังหวัดเชจู โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของ JDC ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชจู อาทิ โครงการก่อสร้างสวนสนุก โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการศูนย์สุขภาพ และโครงการศูนย์กลางการศึกษาที่จังหวัดเชจู นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จังหวัดมีให้กับการดำเนินธุรกิจสาขาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจศูนย์การแพทย์ที่ให้การรักษาชาวต่างชาติ และการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร และผลไม้จากไทย เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ