เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมพิธีเปิดหอนิทรรศการอาเซียนประจำจังหวัดเชจู

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมพิธีเปิดหอนิทรรศการอาเซียนประจำจังหวัดเชจู

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 66 view
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมพิธีเปิดหอนิทรรศการอาเซียนประจำจังหวัดเชจู ซึ่งมีนายปัก จิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยนายโอ ยอง-ฮุน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชจู และนายคิม แฮ-ยง เลขาธิการศูนย์อาเซียน-เกาหลี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
 
หอนิทรรศการอาเซียนประจำจังหวัดเชจูเป็นหนึ่งในข้อริเริ่มของศูนย์อาเซียน-เกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนประเทศสมาชิกอาเซียนและชาวจังหวัดเชจูโดยนิทรรศการฯ ได้จัดแสดงศิลปวัตถุและงานหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือท้องถิ่นจากจังหวัดเชจูและประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงสุนทรียภาพและความสำคัญที่เกาหลีใต้กับประเทศสมาชิกอาเซียนมีให้ร่วมกันต่อหัตถศิลป์และความงามของวิถีชีวิตพื้นบ้าน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ