บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (passport) รูปแบบใหม่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (passport) รูปแบบใหม่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

31 ก.ค. 2563

3,719 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (passport) รูปแบบใหม่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยในช่วงทดลองระบบ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และสำรองคิวล่วงหน้าทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://bit.ly/2P50qVO เท่านั้น รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

 

CAAT_travel_advisory_18.5.2020_info

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ