ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2565

| 792 view

ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_ตำแ-1

ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_ตำแ-2   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว_ล่าม.pdf
ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx