สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

Royal Thai Embassy

1316

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

นางสาวรมณี คณานุรักษ์
MISS ROMMANEE KANANURAK

 

Minister_EMB_2020_(2)

อัครราชทูต

Minister

นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ

MR. BANCHA YUENYONGCHONGCHAROEN

 

1823

อัครราชทูตที่ปรึกษา
Minister Counsellor

นางพิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์
MRS. PIMPIREE MANEERATANA

 

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา

Minister Counsellor

นายธัมมวิชช์ นาคเสวีวงศ์

MR. THAMMAWISH NAKSEWEEWONG

 

My_ID_Pic

เลขานุการเอก

First Secretary

นายศรีพงศ์ บุนนาค

MR. SRIBHONGSE BUNNAG

 

5000497

เลขานุการเอก

First Secretary

นางสาวนวพรรณ คันธชา

MISS NAWAPAN KANTACHA

 

Menie

เลขานุการโท

Second Secretary

นางสาวเมนะกา ฐิตสาโร

MISS MENAKA THITASARO

 

Torn

เลขานุการโท

Second Secretary

นางสาวกาญจนาธร กาญจนศูนย์ 

MISS KANJANATORN KANJANASOON

 

1663

เลขานุการโท

Second Secretary

นางรังษิยา นนทแก้ว

MRS. RANGSIYA NONTAKEAW

 

5000658 

เลขานุการตรี

Thrid Secretary

นางสาววารุณี นาเมือง

MISS WARUNEE NAMAUNG

 

Address

42, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul, 04402

Tel: (82-2) 790-2955, 795-0095,

795-3098, 795-3253

Fax: (82-2) 798-3448, 795-0980

Email: thaiembassy.SEL@mfa.mail.go.th

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

Office of Commercial Affairs

PTIK_1

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์)

Minister Counsellor (Commercial)

นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย

MS. VILASINEE NONSRICHAI​

Photo_Wuttithon_Donavanik_Counselor_Commercia_2020

ที่ปรึกษา

Counsellor (Commercial)

นายวุฒิธร โทณะวณิก

MR. WUTTITHON DONAVANIK

 

Address

304, 305 Namsan Lotte Castle Iris

35 Sogong-Ro, Jung-Gu, Seoul 04632

Tel: (82-2) 795-2431, 795-4446

Fax: (82-2) 795-2998

Email: info@thaitrade.kr

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก/โซล

Office of the Defence and Army Attaché and Liaison Group

 

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

Defence/Army Attaché

พ.อ.กำธร  เกิดท่าไม้

COLONEL KAMTHORN KIRTTHAMAI

 

นตต. ประจำ บก.สหประชาชาติ

Liason Officer at United Nations Command (LNO UNC)

พ.ท. กฤษณพงศ์ เกิดทองคำ

LTC KRISHNAPONG KIRDTONGKUM

 

เสมียน ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

Administrative and Technical Staff

จ.ส.อ. ไพโรจน์ จำนงเพียร

SM1 PAIROTE CHUMNONGPIAN

 

Address

509 Building 2 Cheongwha Apartment, Itaewon-dong, Yongsan-gu, 04394

Tel: (82-2) 798-7581

Fax: (82-2) 793-0788 

Email:

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ/โซล

Office of the Air Attache

 

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

Air Attaché and Assistant Defence Attaché

น.อ. ฐานันดร์ ทิพเวส

GP.CAPT. THANAN THIPAWES

 

เสมียนสำนักงาน

Administrative and Technical Staff

พ.อ.อ.ธนชัย  บุญรัตนพิพัฒน์

FS1 Thanachai Boonrattanapipat

 

Address

10, Itaewon-ro 27 Da-gil, Yongsan-gu, Seoul 04349

Tel: (82-2) 794-3267

Fax: (82-2) 794-3268

Email: airattache_seoul@hotmail.com

สำนักงานแรงงาน/โซล

Office of Labour Affairs

Labour_Attache_2020_(2)

อัครราชทูตที่ปรึกษา /ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน

Minister Counsellor / Labour Attaché

นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี

MISS PINYUDA CHAMCHANSRI 

Deputy_Labour_2020

ที่ปรึกษา (รองผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน)

Counsellor (Assistant Labour Attaché)

นางอลิสา สุภาพ

MRS. ALISA SUPARB 

 

Address

4th Floor, Ansung Tower, 737-28 Hannam-Dong, Yongsan-Gu, Seoul 04349

Tel: (82-2) 794-0323, 794-5222,794-7221

Fax: (82-2) 794-7222

Email:  korea@mail.mol.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน/โซล

Thailand Board of Investment, Seoul Office

อัครราชทูตที่ปรึกษา /

ผู้ช่วยทูตฝ่ายส่งเสริมการลงทุน

Minister Counsellor /

Investment Attaché

นายกฤตวิทย์ มัธยมางกูร

MR. KRITAWIT MADHYAMANJURA

 

Address

1804, 18 Floor, Coryo Daeyungak Tower, 97 Toegye-Ro, Jung-Gu, Seoul 04535

Tel. (82-2) 319-9998

Fax: (82-2) 319-9997

Email: seoul@boi.go.thboiseoul@hanmail.net

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/โซล

Office of Tourism Authority of Thailand (TAT), Seoul Office

 

ผู้อำนวยการ

Director

นางจิราณี  พูนนายม

MRS. JIRANEE POONNAYOM

 

 รองผู้อำนวยการสำนักงาน

Deputy Director

นายจิรวัฒน์ เลียงคำ

MR. JIRAWAT LIANGCAM

 

Address

1205, 12 Floor, Daeyungak Tower, Chungmu-Ro 1-Ka, 97 Toegye-Ro, Jung-Gu, Seoul 04535

Tel. (82-2) 799-5417-8, 771-9650

Fax: (82-2) 779-5419

Email: info@tatsel.or.kr

 

หน่วยประสานงานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ/โซล

Unit of Agriculture Affairs, Seoul, Royal Thai Embassy

ผู้ประสานงานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

Head of Unit (Agricultural Specialist)

นางสาวอาภาพรรณ ชัฏไพศาล

MISS APAPAN CHATPAISARN  

 

 

Address in Seoul

42, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul, 04402

Tel: (82-2) 790-2955, 795-0095,

795-3098, 795-3253

Fax: (82-2) 798-3448, 795-0980

Email: moackorea@gmail.com