ข้อมูลโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) จองและชำระค่าใช้จ่ายเอง

ข้อมูลโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) จองและชำระค่าใช้จ่ายเอง

1 ก.ค. 2564

Hotel

รายชื่อโรงแรม 

http://www.hsscovid.com/ 

 

เว็บไซต์จองโรงแรมที่กักตัว (Alternative Quarentine- AQ ) แบบออนไลน์ที่ 

https://entrythailand.go.th/journey/1 

https://asqthailand.com/ 

https://asq.locanation.com/

https://asq.ascendtravel.com/ 

https://www.agoda.com/quarantineth