เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (State Quarantine (SQ) - ไม่มีค่าใช้จ่าย) เคยลงทะเบียนระบบ Google Form))

เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (State Quarantine (SQ) - ไม่มีค่าใช้จ่าย) เคยลงทะเบียนระบบ Google Form))

24 พ.ย. 2563

สรุปวิธีการลงทะเบียนกลับไทยในระบบ_CoE_Online_24.11.2020

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

  Slide5

  Slide6

  Slide7

  Slide8

  Slide9

  Slide10

  Slide_11_แก้ไข

  Slide12

  Slide13

  Slide14

   Slide_15_แก้ไข  

  Slide16

  Slide17

  Slide18     

หมายเหตุ: ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (แบบฟอร์ม ต.8) และยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวที่ประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง 

เอกสารประกอบ

สรุปขั้นตอนสำหรับ_SQ_24.11.2020
คู่มือ_SQ_24.11.2020_แก้ไข_2