เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine (ASQ) - จองและจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ เอง))

เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine (ASQ) - จองและจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ เอง))

27 พ.ย. 2563

** สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกลับไทยโดยการจองและจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ เอง **
 

ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 63 เป็นต้นไป สถานทูตจะรับเรื่องผ่านระบบ COE ออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนในประกาศด้านล่างนี้
 
 
ขั้นตอน
 
1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ที่ระบบ CoE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th
🚩 FAQ คำถามที่พบบ่อย
1) ลงทะเบียนแล้วรหัสไม่ขึ้น
🔅 อาจเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนในระบบเก่า
🔅 วิธีแก้ : กด "ลืมรหัส 6 หลัก คลิกที่นี่"
2) กด "ลืมรหัส 6 หลักคลิกที่นี่" แล้วระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูล
🔅 สันนิษฐานว่าท่านกรอกข้อมูลในฐานระบบเข้ามาผิด
🔅 วิธีแก้ : ส่งอีเมลแนบสำเนาหนังสือเดินทาง ระบุหัวข้อ "ไม่พบรหัส + เลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ นามสกุล" ไปที่ rteseoulasq@gmail.com
 

2. ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ไปที่อีเมล rteseoulasq@gmail.com 

1) ระบุหัวข้อ "ASQ + เลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ นามสกุล"
2) แนบสำเนาหนังสือเดินทาง
 
เมื่อได้รับอีเมลแล้ว สถานทูตฯ จะอนุมัติการลงทะเบียนของคุณ เพื่อให้อัปโหลดตั๋วเครื่องบินและหลักฐานการจองโรงแรม ASQ เข้าระบบที่ https://coethailand.mfa.go.th เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ CoE
 
3. ซื้อตั๋วเครื่องบิน 
ในเดือน ก.พ. 64 คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยกักตัวในโรงแรม ASQ (ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง) สามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ ดังนี้
1. Thai Airways (TG655) วันที่ 7, 14, 21, และ 28 ก.พ. 64 / (TG657) วันที่ 25 ก.พ. 64
2. Korean Air (KE653) วันที่ 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 และ 27 ก.พ. 64
3. Asiana Airlines (OZ741) วันที่ 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 และ 26 ก.พ. 64
 
❗️เที่ยวบินข้างต้นเป็นเที่ยวบินที่สถานทูตได้รับแจ้งว่าพร้อมนำคนไทย ASQ เดินทางกลับไทยในเดือน ก.พ. 64 อย่างไรก็ดี อาจมีเที่ยวบิน/สายการบินอื่นที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้แจ้งสถานทูต จึงขอให้ผู้เดินทางตรวจสอบกับสายการบินให้ถี่ถ้วนหากผู้เดินทางจองตั๋วในวันที่อื่น เที่ยวบินอื่น หรือกับสายการบินอื่นนอกเหนือจากที่สถานทูตแจ้ง ❗️
 
4. จองห้องพักในโรงแรม ASQ (ชำระค่าใช้จ่ายเอง) โดยสามารถดูรายชื่อโรงแรม ASQ ที่ https://www.hsscovid.com/
 
5. อัปโหลดตั๋วเครื่องบิน และหลักฐานการจองโรงแรม ASQ เข้าระบบ CoE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th และรอสถานทูตฯ อนุมัติ CoE 
 
เมื่อสถานทูตฯ อนุมัติ CoE แล้ว ระบบ CoE Online จะส่งข้อความอัตโนมัติไปที่อีเมลของคุณที่ลงทะเบียนไว้ ให้ดาวน์โหลด CoE ต่อไป
 
6. เมื่อได้อนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทยแล้ว ก่อนไปสนามบิน โปรดตรวจเอกสารว่ามีครบ ดังนี้

  (1) หนังสือรับรองการเดินทาง (CoE)
  (2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง)
  (3) ใบรับรองแพทย์ fit to fly (อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง)
  (4) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I.)
  (5) ตั๋วเครื่องบิน

ประกาศเที่ยวบิน_semi-com_กพ_64

  

เอกสารประกอบ