แบบฟอร์ม ต. 8

แบบฟอร์ม ต. 8

30 พ.ย. 2563

ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (แบบฟอร์ม ต.8) และยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวที่ประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง 

 

เอกสารประกอบ