ทำหนังสือเดินทาง (Passport)

ทำหนังสือเดินทาง (Passport)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 87,277 view
- ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางฯ ในเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป (ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.) สามารถสำรองคิวทำหนังสือเดินทางฯ ทางระบบลงทะเบียนได้ ที่ shorturl.at/coyGM
- ที่ลงทะเบียนสำรองคิวทำหนังสือเดินทางฯ ในระบบตามข้อ 1.1 แล้ว สามารถตรวจสอบวันนัดหมายที่ได้รับการจัดสรรได้ ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens
โดยในการตรวจสอบคิวทำหนังสือเดินทางฯ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขหนังสือเดินทางฯ ให้ถูกต้องจึงจะสามารถตรวจสอบวันนัดหมายได้
- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำรองคิวทำหนังสือเดินทางฯ นับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา สามารถตรวจสอบคิวทำหนังสือเดินทางฯ ได้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำรองคิวทำหนังสือเดินทางฯ หลังจากวันที่ 23 มีนาคม 2564 ท่านจะสามารถตรวจสอบคิวทำหนังสือเดินทางฯ ของท่านได้หลังจากที่ท่านลงทะเบียนไปแล้ว 1-2 สัปดาห์
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่าง
 
 
ประกาศ_passport_1
ประกาศ_passport_2
  ประกาศ_passport_3
วิธีการตรวจสอบลำดับคิวสำหรับการลงทะเบียน_Passport_26.11.2021_(1)
Slide2
   วิธีการตรวจสอบลำดับคิวสำหรับการลงทะเบียน_Passport_4.1.2022_(3)  
  Slide4
  Slide5
  Slide6
  Slide7
  Slide8
  Slide9
วิธีการตรวจสอบลำดับคิวสำหรับการลงทะเบียน_Passport_26.11.2021_(2)
  Slide10  
 
  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

วิธีการตรวจสอบลำดับคิวสำหรับการลงทะเบียน_Passport_4.1.2022