ทำหนังสือเดินทาง (Passport)

ทำหนังสือเดินทาง (Passport)

28 ส.ค. 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง การสำรองคิวทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (passport) ฉบับที่ 4

ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางฯ ในเดือนมีนาคม 2564 (วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.) สามารถสำรองคิวทำหนังสือเดินทางฯ ทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ที่ https://bit.ly/2P50qVO

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่าง
 
Passport_19.02.2021
 
 

หรือ

- บริการทำเอกสารสำคัญประจำตัว (C.I.)