FAQ สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online และต้องการเลือกสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

FAQ สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online และต้องการเลือกสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

8 ก.พ. 2564

FAQ สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online
และต้องการเลือกสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

คำถามเกี่ยวกับระบบเดิมของสถานเอกอัครราชทูตฯ (google form) และลำดับคิว

 1. ลงทะเบียนแล้วทำไมไม่มีคิว

- ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63 เป็นต้นไป จะไม่มีลำดับคิวเป็นหมายเลข แต่จะใช้การจัดลำดับตามวันที่ลงทะเบียนแทน ดังนั้น ขอให้ท่านจำวันที่ลงทะเบียนของท่านไว้ให้ดี

Picture11

- ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online ควรต้องจำวันที่ลงทะเบียนในระบบให้ได้ หากจำไม่ได้ สามารถตรวจสอบวันลงทะเบียน โดยขอให้หาอีเมลที่ส่งมาให้ท่านหลังจากการลงทะเบียน หัวข้อ “ยืนยันการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรฉบับแรก 

ตัวอย่าง

   email_sample_complete_registration_April_2021

 

- ในกรณีที่ไม่มีอีเมลดังกล่าว ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยส่งอีเมลมาที่ rteseoulmedia@gmail.com ระบุหัวข้อ “ลืมวันที่ลงทะเบียน+ เลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ นามสกุล” พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ พาสขาว (C.I. / E.T.D.)

 1. ถ้าไม่มีลำดับคิว จะรู้ได้อย่างไรว่ากลับเมื่อไร

- สถานเอกอัครราขทูตฯ จะเริ่มประกาศเรียกคิวเดินทางกลับไทยตามวันที่ลงทะเบียนตามข้อ 1 ภายหลังจากผู้ที่เคยลงทะเบียนในระบบ google form (ระบบเดิม) จำนวน 10,571 คน (ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ google form ก่อนวันที่ 23 พ.ย. 63) ได้รับการเรียกคิวให้กลับไทยหมดแล้ว โดยผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online จะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติจากระบบ CoE Online เพื่อแจ้งเตือนให้ท่านอัปโหลดตั๋วเครื่องบินและไม่พลาดการเดินทาง

 

 1. เคยลงทะเบียนระบบเดิม แต่พลาดหรือไม่กลับไทยตามวันที่สถานเอกอัครราชทูตประกาศ ลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่

- สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปฏิเสธการลงทะเบียนของ (1) ผู้ที่ไม่อัปโหลดหน้าหนังสือเดินทาง และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบ CoE Online ภายหลังจากที่กำหนดการวันเดินทางได้ผ่านไปแล้ว และ (2) ผู้ที่ได้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ว่า ไม่กลับไทยตามวันที่กำหนด โดยการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้ท่านสามารถลงทะเบียนในระบบ CoE Online ใหม่ โดยเลือกวันเดินทางและเที่ยวบินใหม่ได้

 

 1. มีความจำเป็นต้องเดินทางพร้อมกันกับครอบครัว / ผู้ติดตาม / บุตร แต่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมกัน ทำอย่างไรดี

- เมื่อถึงคิวเดินทางแล้ว กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ต้องการเดินทางพร้อมกัน และเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ (บุตร - สูติบัตร, สามีภรรยา – ทะเบียนสมรส) มาที่อีเมล rteseoulmedia@gmail.com และรอให้สถานทูตฯ พิจารณา และแจ้งขั้นตอนต่อไป

- ขอให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนทำการลงทะเบียนแยกกัน

 

คำถามเกี่ยวกับการประกาศเรียกคิวของสถานเอกอัครราชทูตฯ และการใช้ระบบ CoE Online

 1. ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับการยืนยันกลับไทยอย่างไร

- ภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เรียกคิวผู้ที่เคยลงทะเบียนเดินทางกลับไทยในระบบ google form จำนวน 10,571 คน เสร็จสิ้นแล้ว และเมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งยืนยันกำหนดวันจัดเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนาจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว สถานเอกอัครราขทูตฯ จะเริ่มประกาศเรียกให้ผู้มีสิทธิกลับไทย และเข้าพักในที่กักตัวของรัฐบาลไทย (State Quarantine - SQ) ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามวันที่ลงทะเบียนตัวอย่างด้านล่าง

- ผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online จะได้รับอีเมลแจ้งกลับอัตโนมัติจากระบบ CoE Online เพื่อเตือนให้ท่านอัปโหลดตั๋วเครื่องบิน ก่อนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติ CoE ให้ท่านใช้ประกอบการเดินทางกลับไทย

ประกาศลำดับคิวสำหรับผู้มีสิทธิ์เดินทางกลับไทย_1.4.2021

 

สามารถดูที่

- Facebook
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySeoul/

- Twitter

https://twitter.com/ThailandinROK  

- เว็บไซต์

https://seoul.thaiembassy.org/th/index

 1. ถึงลำดับวันลงทะเบียนตามประกาศแล้ว แต่ทำไมสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ติดต่อมา

-  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่โทรศัพท์ตามหรือแจ้งวันเดินทางรายบุคคลอีกต่อไป ขอให้ติดตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ และรอรับอีเมลอัตโนมัติของระบบ CoE Online หัวข้อ อนุมัติการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร และปฏิบัติตามขั้นตอน (ตามข้อ 5 ข้างต้น)

ตัวอย่างอีเมลอัตโนมัติ

      email_sample_aprrove_registration_April_2021

 1. ถ้าสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ติดต่อทางโทรศัพท์แล้ว ยังต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ในเกาหลีในระบบ CoE Online หรือไม่

- จำเป็นต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์เกาหลี เพื่อเป็นช่องทางรับทราบข้อมูลวิธีการจองตั๋วเครื่องบินจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อท่านกลับได้ในกรณีฉุกเฉิน

 1. ต้องการแก้ข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์มือถือในเกาหลีใต้ อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ทำอย่างไร / แจ้งใน Facebook Messenger เจ้าหน้าที่จะแก้ข้อมูลให้หรือไม่

- ต่อไปนี้ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวด้วยตัวเองได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/  และกดเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล”

Picture3

 

 1. รหัส 6 หลักคืออะไร เอามาจากไหน

- คือ หมายเลขที่ผู้ลงทะเบียนกลับไทยทุกคน ทั้งคนที่ต้องการกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (State quarantine – SQ) และคนไทยที่ต้องการกลับไทยโดยจ่ายค่าที่พักในสถานที่กักตัว (Alternative state quarantine - ASQ) ต้องใช้ในการดำเนินการในทุกขั้นตอนในระบบ CoE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ ดังนั้น ขอให้จดบันทึกไว้ให้ดี

   10. ลงทะเบียนในระบบ CoE Online แล้วแต่ลืมรหัส 6 หลัก ต้องทำอย่างไร 

- ผู้ที่ลืมรหัส 6 หลัก กรุณากดปุ่ม “ลืมรหัส 6 หลัก คลิกที่นี่” ในระบบ CoE Online

ลืมรหัส_6_หลัก_2

- ผู้ที่กดปุ่ม “ลืมรหัส 6 หลัก คลิกที่นี่” แล้วแต่ยังตรวจสอบข้อมูลไม่พบ กรุณาส่งอีเมลพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง ระบุหัวข้ออีเมล “ไม่พบรหัส + หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ พาสขาว (C.I. / E.T.D.) + ชื่อ-นามสกุล” มาที่ rteseoulmedia@gmail.com 

- เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้แล้ว จะตอบท่านกลับทางอีเมล

 

 1. หนังสือเดินทางหมดอายุ อัปโหลดเข้าระบบไปก่อนได้มั้ย

- ทางการเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีหนังสือเดินทางหมดอายุเดินทางออกจากเกาหลีใต้ ดังนั้น หากหนังสือเดินทางหมดอายุในวันที่เดินทาง ควรทำหนังสือเดินทางใหม่ หรือเอกสารสำคัญประจำตัว (“พาสขาว”) ก่อนอัปโหลดเข้าระบบ เพื่อให้ข้อมูลเอกสารดังกล่าวในระบบลงทะเบียนถูกต้อง

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เปิดให้สำรองคิวทำหนังสือเดินทางฯ ทางระบบลงทะเบียนออนไลน์เป็นรายเดือน ที่ shorturl.at/coyGM อย่างไรก็ดี การทำหนังสือเดินทางฯ อาจใช้เวลา ซึ่งท่านอาจต้องขอทำเอกสารสำคัญประจำตัว (C.I. / E.T.D.) แทน (ข้อมูลการยื่นขอพาสขาวกลับประเทศไทย)

 

คำถามเกี่ยวกับการใช้ระบบ CoE Online (การอัปโหลดตั๋วเครื่องบิน)

    12. ตั๋วเครื่องบินคืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร

คือ เอกสารยืนยันการซื้อตั๋วเครื่องบินที่สายการบินหรือบริษัทรับจองตั๋วเครื่องบินออกให้
ตัวอย่าง (การบินไทย)

Picture4

 

ตัวอย่าง (โคเรียแอร์)

Picture5

 

ตัวอย่าง (เอเชียน่าแอร์ไลน์)

Picture6

 

เอกสารต่อไปนี้ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน อาทิ สลิปใบเสร็จการโอนเงินที่ธนาคารออกให้

Picture7

   13. หมายเลขเที่ยวบิน หรือ Flight Number คืออะไร

- หมายเลขเที่ยวบินหรือในภาษาอังกฤษ คือ flight number ประกอบด้วยรหัสของสายการบินและเลขเที่ยวบิน ซึ่งปรากฏอยู่ในตั๋วเครื่องบิน

ตัวอย่าง

- การบินไทย เที่ยวบินที่ 657 ในตั๋วเครื่องบินจะระบุว่า TG657

Picture10

 

- โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ 653 ในตั๋วเครื่องบินจะระบุว่า KE653

Picture8

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ที่เดินทางโดยสายการบินโคเรียนแอร์ ขอให้กรอกข้อมูลในระบบเฉพาะ KE653 [ไม่ใส่ 0 หรือเว้นวรรค]

เอเชียน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 741 ในตั๋วเครื่องบินจะระบุว่า OZ741

Picture9

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ที่เดินทาง โดยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ ขอให้กรอกข้อมูลในระบบ เป็น OZ741 ไม่เว้นวรรค และใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ O (โอ) ไม่ใช่เลข 0 (ศูนย์)

การยกเลิกการเดินทางกลับไทย

  14. กรณีที่เปลี่ยนใจไม่กลับแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง / ต้องแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือไม่

- กรณีที่ท่านยกเลิกไม่เดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่ได้รับแจ้งวันที่เดินทางกลับ ขอให้ท่านแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบในโอกาสแรกทางโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ rteseoulmedia@gmail.com ระบุหัวข้อ “ยกเลิกการเดินทาง” และแนบหน้าหนังสือเดินทาง

- ควรแจ้งยกเลิกการเดินทางกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อที่ท่านจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ หากต้องการเดินทางกลับไทยในช่วงเวลาอื่น

- ผู้ที่มีวีซ่า E-9 และต้องการกลับไทยตามช่วงเวลาที่ครบสัญญาจ้าง ขอให้ติดต่อสำนักงานแรงงาน/โซล โทรศัพท์ 02-794-5222

 

คำถามด้านกงสุลและเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทางกลับไทย

  15.บริการด้านกงสุลคืออะไร

- สถานเอกอัครราชทูตฯ อำนวยความสะดวกด้านกงสุล เช่น การทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ตรวจลงตรา (วีซ่า) นิติกรณ์ (แจ้งเกิด จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า และมรณบัตร)

 

  16. ต้องมีใบรับรองเเพทย์ก่อนกลับไทยหรือไม่

- ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป คนไทยไม่ต้องแสดงเอกสาร Fit-to-Fly หรือผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) ในการเดินทางกลับไทย

- ชาวต่างชาติไม่ต้องเเสดงใบรับรองสุขภาพ Fit-to-Fly แต่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย

ยกเว้นเป็นผู้ป่วยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ตรวจก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบิน อ่านข้อ 1 คำถามสำหรับการคุ้มครอง (ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับไทย)

 

  17. กรณีวีซ่าหมดอายุ ต้องรายงานตัว ตม. เกาหลีใต้ อย่างไรบ้าง

- กรณีผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย เมื่อถึงคิวเดินทางแล้ว กรุณารีบซื้อตั๋วเครื่องบินและนำตั๋วเครื่องบินไปรายงานตัวกลับประเทศโดยสมัครใจที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่ท่านพักอาศัยอยู่ อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเดินทางได้ และต้องไม่ลืมไปรายงานตัวกับ ตม. เกาหลีใต้ ที่ สนามบินอีกครั้ง ในวันเดินทาง

  18. หนังสือเดินทางหมดอายุ ทำอย่างไรดี

- ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (passport) สามารถจองคิวได้ที่ shorturl.at/coyGM 

 

  19. ถึงลำดับคิวแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ และทำหนังสือเดินทางใหม่ไม่ทันแน่ ทำอย่างไรดี

- สามารถมาทำพาสขาวกลับประเทศไทย ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า เอกสารสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I. / E.T.D.) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้ว ข้อมูลที่คู่มือ

  20. ได้พาสขาวมาแล้ว ต้องแก้ข้อมูลในระบบ CoE Online หรือไม่

- ต้องอัปโหลดหน้าพาสขาว และเปลี่ยนหมายเลขหนังสือเดินทางในระบบ CoE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th/regis/start

รายละเอียดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอยู่ในคู่มือ

คำถามรายงานตัว ตม. เกาหลีใต้ สำหรับผู้ที่วีซ่าหมดอายุแล้ว

- ตม. เกาหลีใต้มีระบบการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่วีซ่าหมดอายุแล้วและประสงค์จะเดินทางออกจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ https://www.hikorea.go.kr/cvlappl/SelfLeaveOnlinePreNotiInfo.pt 

- ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ของ ตม. เกาหลีใต้ ในกรณีที่มีตั๋วเครื่องบินและวันเดินทางกลับไทยแล้ว และต้องรายงานตัว 3 – 15 วันก่อนการเดินทางกลับภูมิลำเนา หากท่านไม่เคยรายงานตัว หรือรายงานตัวไม่ครบ 3 วัน (72 ชม.) ก่อนเดินทาง ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตจากทางการเกาหลีใต้ให้เดินทางออกจากเกาหลีใต้ ขอแนะนำให้รายงานตัวหลังจากที่ได้ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยแล้ว

- เมื่อรายงานตัวแบบออนไลน์เสร็จแล้ว ในวันเดินทางกลับไทย ต้องไปรายงานตัวที่ ตม. เกาหลีใต้ ที่ท่าอากาศยานอินชอนอีกครั้งก่อนเช็กอินด้วย

 

คำถามสำหรับการคุ้มครอง (ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับไทย)

 1. กรณีป่วยอาการหนัก และมีความจำเป็นต้องกลับไทยเร่งด่วน ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง

1) แจ้งทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้ +82-2-790-2955 / +82-2-795-0095 / +82-2-795-3098 หรือ +82-2-795-3253 ต่อ 106, 112, 117 หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ตรงที่ +82 10 6747 0095 หรือสามารถติดต่อทาง Line (Line ID: rteconsularseoul)

2) แจ้งชื่อ – นามสกุล / หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง (ของผู้แจ้งและผู้ป่วย)

3) แจ้งสถานะของผู้ป่วยอาการหนัก เช่น รู้สึกตัวไหม สื่อสารรู้เรื่องไหม อยู่ที่ไหนในเกาหลีใต้ และสามารถเดินทางได้หรือไม่

4) หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับเรื่องแล้ว ขอให้เตรียมเอกสารสำคัญคือ (1) เอกสารใบรับรองแพทย์ระบุการเจ็บป่วย (2) สำเนาหนังสือเดินทาง และ (3) ใบรายงานตัวกับ ตม. เกาหลีใต้ (ในกรณีที่วีซ่าหมดอายุ) และส่งมาที่ Line (Line ID: rteconsularseoul) เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษต่อไป

5) หากท่านมีอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้: โรคปอดและทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคตับ ตัวบวม หรือมีความพิการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ขอให้ท่านยื่นใบรับรองแพทย์ที่ระบุการเจ็บป่วยของไทยพร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ Fit to Fly เพื่อให้เดินทางได้ และเพื่อเตรียมการดูแลหรือรักษาท่านเมื่อเดินทางกลับไทย ดังนั้น ขอให้รีบติดต่อ Line (Line ID:rteconsularseoul) เพื่อเตรียมการล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับไทย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบ CoE Online ด้วย

- ขอแนะนำให้ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและประสงค์รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลของภาครัฐไทย เดินทางกลับไทย โดยกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดสรรค์ (State Quarantine – SQ) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้สัปดาห์ละหนึ่งเที่ยวบิน เพื่อให้สามารถรับการส่งตัวไปรับการรักษาและการกักตัวในโรงพยาบาลของภาครัฐไทยในทันทีที่เดินทางถึง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าโรงพยาบาลเอกชนของไทย หากประสงค์เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน

 

 1. กรณีตั้งครรภ์ และมีความจำเป็นต้องกลับไทยเร่งด่วน ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง

เมื่อลงทะเบียนในระบบ CoE Online แล้ว ขอให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

เตรียมเอกสารสำคัญ คือ (1) เอกสารทางการแพทย์ยืนยันการตั้งครรภ์ (ระบุอายุครรภ์และวันตรวจครรภ์) (2) สำเนาหนังสือเดินทาง และ (3) ใบรายงานตัวกับ ตม. เกาหลีใต้ (ในกรณีที่วีซ่าหมดอายุ) และส่งมาที่ Line (Line ID: rteconsularseoul) เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษต่อไป

 

    3. กรณีที่ถูกปฏิเสธเข้าเมืองจากสหรัฐฯ หรือแคนาดา หรือประเทศอื่น ๆ และต้องเดินทางกลับไทยผ่านเกาหลีใต้ (transit) ต้องทำอย่างไร 

(1) ลงทะเบียนในระบบ CoE Online (https://coethailand.mfa.go.th/regis/start) โดยเลือกประเทศเกาหลีใต้ และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ตามตัวอย่างด้านล่าง หมายเหตุ: ขอให้อัปโหลดรูปถ่ายตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางหน้าแรกเข้าระบบ CoE Online ในช่อง "เอกสารแนบสำหรับรูปถ่ายหน้าหนังสือเดินทาง" 

messageImage_1621835283149

 
(2) ติดต่อ Hotline โทร +821067470095 หรือ Line (Line ID: rteconsularseoul)

(3) หากต้องการกักตัวที่โรงแรมทางเลือกที่ไทย (Alternative State Quarantine- ASQ) โดยจ่ายค่าที่พักเอง ขอให้รีบจองโรงแรม และอัปโหลดใบจองโรงแรมเข้าระบบ CoE Online โดยเร็วที่สุด
ข้อมูลโรงแรม ASQ ที่ http://www.hsscovid.com/?mcp_token=eyJwaWQiOjI2NzQyNDE1MzM1MjkzOSwic2lkIjo0MTQ4Mjk1NjYxODc3MTY0LCJheCI6IjVlNTUyZmRiN2NiYzRkM2E5ZWE3MjkwYTE2ZWMxNzkzIiwidHMiOjE2MjE4MzYwNzQsImV4cCI6MTYyNDI1NTI3NH0.C1lIqfbZtmFxaOLxn175hXD6vnkQWVu1s2GB4dfodRA 

(4) หากต้องการกักตัวกับภาครัฐทีไทย (State Quarantine SQ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าที่พัก ขอให้ไม่กรอกข้อมูลในช่องสถานที่กักตัวเมื่อถึงไทย

 

สถานะวันที่ 24 พฤษภาคม 2564