มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 50,228 view
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป
 
290132358_377916977768492_7990794450138803704_n
 

ข้อมูลอื่น ๆ และลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. ถ้าได้ฉีดวัคซีนที่เกาหลีใต้แล้ว จะหาเอกสารรับรองการฉีดวีคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19 ภาษาอังกฤษ (Vaccine Certificate - VC) จากที่ไหน

สามารถขอใบรับรองการฉีดวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษ ที่
1. ศูนย์สาธารณสุข (Public Health Center / 보건소)
2. คลีนิก หรือโรงพยาบาลที่ได้รับการฉีดวัคซีน
3. เว็บไซต์ของ KDCA : https://nip.kdca.go.kr/irgd/index.html 

* หากเป็นผู้ที่พำนักในเกาหลีใต้โดยวีซ่ายังไม่หมดอายุ สามารถขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่เว็บไซต์ของ KDCA
* คลีนิก หรือโรงพยาบาลที่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถออกใบรับรองการฉีดวัคซีนได้ แต่บางแห่งอาจไม่ออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ในการนี้ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อตรวจสอบกับคลีนิก หรือโรงพยาบาล ล่วงหน้า
* หากเป็นผู้ที่พำนักในเกาหลีใต้โดยวีซ่าหมดอายุแล้ว สามารถขอใบรับรองที่ศูนย์สาธารณสุข (Public Health Center / 보건소) เท่านั้น

ตัวอย่างใบรับรองการฉีดวัคซีน 

VC_Sample_complete_doses

Slide6

หมายเหตุ: รูปแบบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอาจไม่เหมือนกับตัวอย่างดังกล่าว ในการนี้ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องควรมีข้อมูลสำคัญภาษาอังกฤษ ดังนี้

(1) ข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิ ชื่อ / วันเดือนปีเกิด

(2) ชื่อวัคซีนที่ท่านได้รับ

(3) จำนวนครั้งที่ฉีดวัคซีนที่ท่านได้รับ

(4) วันที่ท่านฉีดวัคซีน

(5) สถานที่ที่ท่านได้รับฉีดวัคซีน

ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19 ในเกาหลีใต้ ที่ 
https://seoul.thaiembassy.org/th/content/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95 

และ https://seoul.thaiembassy.org/th/content/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99 

2. วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย

VC_Thailand_pass3. หากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะสามารถเดินทางไปประเทศไทยได้หรือไม่

- ได้ โดยหากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม หลังจากหายป่วย โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว
- หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
- ผู้เดินทางที่หายจากโรคโควิด-19 ภายใน 3 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องยื่นเอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่า หายจากโรคโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทาง หรือไม่มีอาการแล้ว จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แม้ผลตรวจ RT-PCR จะเป็นบวก

 

4. กรณีพำนักในต่างประเทศ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

คนไทย
- คำถามทั่วไป (สอบถามวิธีการลงทะเบียนกลับไทย): +82-2-790-2955 / +82-2-795-0095 / +82-2-795-3098 หรือ +82-2-795-3253 ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ภายใน  203, 204, 205, 208, 115, 116
หรือ อีเมลที่ 📧 [email protected] 
- ตกทุกข์ได้ยาก / เจ็บป่วยสาหัส : +82 (0) 10-6747-0095 / +82 (0)10-3099- 2955
หรือสามารถติดต่อทาง Line ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (Line ID: rteconsularseoul)
คนต่างชาติ:
+82-2-790-2955 / +82-2-795-0095 / +82-2-795-3098 หรือ +82-2-795-3253 ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ 102, 103

ข้อมูลอื่น ๆ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเดินทางกลับไทย ที่ https://seoul.thaiembassy.org/th/publicservice/faq-fly-home-th 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ