เมนูย่อ / Shortcut Menu
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมกับรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้คนเกาหลีใต้ไปเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้การต้อนรับนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ และนายปฏิมา จีระแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เนื่องในโอกาสที่ผู้บริหารทั้งสองเดินทางมาเกาหลีใต้เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยรองผู้ว่าฯ ได้นำเรียนเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากการที่ไทยเปิดประเทศและเกาหลีใต้ยกเว้นการกักตัว ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนจากการขยายเที่ยวบินของสายการบินหลักและการกลับมาบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ซึ่งให้บริการเที่ยวบิน กทม.-โซล 3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วตั้งแต่เดือน มิ.ย. ศกนี้ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมของ ททท. ภายใต้ ‘ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-เกาหลีใต้ 2566-2567’ ซึ่ง ททท. จะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตลอดทั้งสองปีดังกล่าว และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรอง ‘Amazing Thailand Amazing New Chapters’ จัดโดย ททท. สำนักงานโซลเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดประเทศของไทยอย่างเต็มรูปแบบ ณ โรงแรม Westin Josun กรุงโซล
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข้อมูลเศรษฐกิจ ดูทั้งหมด
สถานการณ์เศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปี 2564 และแผนการผลักดันเศรษฐกิจในปี 2565
เกาหลีใต้เล็งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจด้าน #tech & นวัตกรรม หวังยกระดับเป็นผู้นำโลกด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการแพทย์ดิจิทัล ศูนย์กลางการผลิตวัคซีนโลก โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง & สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ/ความต้องการร่วมกัน
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

6 พ.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม (6 พ.ค. 2565)

29 เม.ย. 2565

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

7 เม.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

31 ม.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (31 ม.ค. 65)

26 ม.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (26 ม.ค. 2565)

6 ม.ค. 2565

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 ม.ค. 2565
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

6 มิ.ย. 2565

Mekong-Korea Connect Webinar

3 พ.ค. 2565

โครงการ Seoul Thai Festival Online 2022 : Healthy Thai

18 เม.ย. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

19 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

6 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

17 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

19 ม.ค. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

7 ธ.ค. 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Governance and Development

26 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564

14 ก.ค. 2564

ทุนการศึกษา : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาที่แก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564)
ดูทั้งหมด
Twitter
เว็บไซต์ที่น่าสนใจดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด