ไม่พบข้อมูล
ข่าวเด่นและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดช็อลลาใต้ให้เพิ่มพูนเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้พบหารือกับนายปัก ช็อล-จู เอกอัครราชทูตกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประจำจังหวัดช็อลลาใต้ของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสำรวจโอกาสในการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจังหวัดฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ผ่านงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลไทย สวัสดีโซล ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ งาน Jangheung Water Festival ของจังหวัดฯ ที่จัตุรัสควังฮวามุนในเดือน มิ.ย. นี้ และเทศกาลอาหารนานาชาติซึ่งจังหวัดช็อลลาใต้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือน ก.ย.
ดูทั้งหมด
เมนูย่อ / Shortcut Menu
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

6 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

17 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

19 ม.ค. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

7 ธ.ค. 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Governance and Development

26 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564

14 ก.ค. 2564

ทุนการศึกษา : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาที่แก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564)
ดูทั้งหมด

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

เว็บไซต์ที่น่าสนใจดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด