เมนูย่อ / Shortcut Menu
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
สัมมนา 2021 DMZ International Forum on the Peace Economy
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมงานสัมมนา 2021 DMZ International Forum on the Peace Economy ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ อำเภอโคซอง จังหวัดคังวอน ภายใต้หัวข้อ “Building Resilience for Peace and International Cooperation on the Korean Peninsula” โดยความร่วมมือระหว่าง National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences (NRC), Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) และจังหวัดคังวอน
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข้อมูลเศรษฐกิจ ดูทั้งหมด
บทความโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล: เกาหลีใต้ตั้งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจไฮโดรเจน สู่การใช้พลังงาน green hydrogen 100% ภายในปี ค.ศ. 2050
เกาหลีใต้ ตั้งเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจไฮโดรเจนในประเทศ โดยแบ่งภารกิจออกเป็น 3 ระยะ
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

6 ม.ค. 2565

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 ม.ค. 2565

27 ก.ย. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (27 ก.ย. 64)

24 ก.ย. 2564

แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (สถานะวันที่ 24 ก.ย. 64)

23 ก.ย. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (สถานะวันที่ 23 ก.ย. 64)

8 ก.ย. 2564

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (8 ก.ย. 64)

16 ก.ค. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (16 ก.ค. 64)
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

19 ม.ค. 2565

กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครประกวดเรียงความภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ

5 ม.ค. 2565

นักกีฬาฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Donghae Women’s Asian Champion Trophy 2021

2 ธ.ค. 2564

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

29 พ.ย. 2564

2021 WONDER Frame: Video and Photo Contest ขยายเวลา

22 ต.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

19 ม.ค. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

7 ธ.ค. 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Governance and Development

26 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564

14 ก.ค. 2564

ทุนการศึกษา : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาที่แก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564)

3 มี.ค. 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2564 สำหรับชาวต่างชาติ

8 ม.ค. 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 จำนวน 6 ทุน
ดูทั้งหมด
Twitter
เว็บไซต์ที่น่าสนใจดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด