ไม่พบข้อมูล
ข่าวเด่นและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับเลขาธิการมูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Labor and Employment Service – KLES)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานและนางกันติชา ไหลเจริญกิจ กงสุล ได้พบหารือกับนายคิม แทฮวัน เลขาธิการมูลนิธิแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวการร่วมกันจัดทำสายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาแก่แรงงานแบบถูกกฎหมาย เกี่ยวกับปัญหาสืบเนื่องจากการจ้างงาน อาทิ (1) กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง และ (2) กรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงาน ในโอกาสนี้ KLES ได้เชิญผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่แรงงานไทย และประชาสัมพันธ์แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการจ้างงานให้แรงงานไทยรับทราบที่ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานของ KLES ที่เมืองยอจูด้วย
ดูทั้งหมด
เมนูย่อ / Shortcut Menu
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

6 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

17 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

19 ม.ค. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

7 ธ.ค. 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Governance and Development

26 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564

14 ก.ค. 2564

ทุนการศึกษา : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาที่แก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564)
ดูทั้งหมด

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

เว็บไซต์ที่น่าสนใจดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด