Shortcut Menu
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Connectivity Forum ครั้งที่ 8 ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโซล
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

18 ก.พ. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (16 ก.พ. 64)

15 ก.พ. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจ (15 ก.พ. 64)

10 ก.พ. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องรับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจเป็นรายวัน (10 ก.พ. 64)

29 ธ.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 28 ธ.ค. 2563

23 ธ.ค. 2563

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 23 ธ.ค. 2563

8 ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการประมูลรถยนตร์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด (7 ธ.ค. 63)
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
แอปพลิเคชัน Doctor A to Z ให้คำปรึกษาแก่คนไทยที่พำนักในต่างประเทศ

21 ก.พ. 2564

โครงการโลกของช้างที่จังหวัดสุรินทร์ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 10 โครงการสุดท้ายที่จะได้รับรางวัล Human City Design ในสาธารณรัฐเกาหลี

27 ม.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทุเรียนไทยในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ของชาวสวนทุเรียน ตั้งแต่การจัดการในสวน การขนส่งและการบรรจุเพื่อส่งออก

27 ม.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ (ภาษาไทย)

21 ม.ค. 2564

ขอเชิญร่วมสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

14 ม.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

8 ม.ค. 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 จำนวน 6 ทุน

29 ธ.ค. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2564

4 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ปิดรับสมัคร 14 พฤษภาคม 2563

10 ก.ย. 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

4 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของ Woojung Education and Culture Foundation ประจำปี 2562 เทอมที่สอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

31 ก.ค. 2562

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
ดูทั้งหมด
Twitter