ประกาศลำดับคิวสำหรับคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เดินทางกลับไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เที่ยวบินที่ KE653 /คู่มือการใช้ระบบ CoE Online สำหรับคนไทยที่ต้องการเลือกสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)/ประกาศปิดระบบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วนของสถานทูตฯ เพื่อใช้ระบบ CoE Online ของกระทรวงการต่างประเทศแทนประกาศเที่ยวบินกลับไทยในเดือน พ.ย. 63 *สามารถเลือกเดินทางได้ระหว่าง 2 ช่องทาง / ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะเปิดให้สำรองคิวทำหนังสือเดินทางฯ ทางระบบลงทะเบียนออนไลน์เป็นรายเดือน / 

Shortcut Menu
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
พิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ และพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

1 ธ.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จำหน่ายรถยนตร์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

10 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2563 สถานะวันที่ 19 กันยายน 2563

7 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2563 สถานะวันที่ 24 ก.ค. 2563

1 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง ระบบเว็บไซต์ใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

17 ก.ค. 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (17 ก.ค. 63)

13 ก.ค. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
แพลตฟอร์มจองโรงแรมกักกันโรค ASQ

2 ธ.ค. 2563

นิทรรศการ ออนไลน์ "เส้นทางแห่งความสุข (Passage of Happiness)"

1 ธ.ค. 2563

บทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

18 พ.ย. 2563

งานแถลงข่าวเพื่อประกาศผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

27 ต.ค. 2563

สารคดีองค์การอนามัยโลก (WHO) แบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ของไทยในการรับมือกับโควิด-19

25 ก.ย. 2563

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

4 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ปิดรับสมัคร 14 พฤษภาคม 2563

10 ก.ย. 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

4 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของ Woojung Education and Culture Foundation ประจำปี 2562 เทอมที่สอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

31 ก.ค. 2562

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

16 ก.ค. 2562

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562)

12 ก.ค. 2562

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2562
ดูทั้งหมด
Twitter