ในวันที่ 24 ก.ย. 2563 สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 200 ซึ่งจะมีสิทธิเดินทางกลับไทยในวันที่ 8 ต.ค. 63/ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2563 เป็นต้นไป สถานทูตฯ จะปรับเปลี่ยนวิธีการรับหนังสือรับรองกลับไทย จากเดิมที่รับที่สถานทูตฯ ไปเป็นรับที่สนามบินแทน / สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (passport) รูปแบบใหม่ ในวันที่ 5 ส.ค. 63 เป็นต้นไป / แนวทางการกลับไทยสำหรับคนไทยในเกาหลีใต้หลังประกาศ กพท. ณ วันที่ 2 ก.ค. 63   / เดือน ก.ย. 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุญาตให้จัดเที่ยวบินนำคนไทยในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 5 เที่ยวบิน   /    

ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ไปร่วมเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานและซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ของบริษัท KT&F ที่เมืองฮวาซอง
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

10 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2563 สถานะวันที่ 19 กันยายน 2563

7 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2563 สถานะวันที่ 24 ก.ค. 2563

1 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง ระบบเว็บไซต์ใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

17 ก.ค. 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (17 ก.ค. 63)

13 ก.ค. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

24 มิ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 23 มิ.ย. 63
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
สารคดีองค์การอนามัยโลก (WHO) แบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ของไทยในการรับมือกับโควิด-19

25 ก.ย. 2563

เพลงธงชาติไทย

22 ก.ย. 2563

แนะนำ youtube channel โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

10 ก.ย. 2563

การประกวดโครงการ Emblem & Slogan Contest for MEKONG-ROK Cooperation

18 ส.ค. 2563

รางวัลวันดินโลก

9 ก.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

4 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ปิดรับสมัคร 14 พฤษภาคม 2563

10 ก.ย. 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

4 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของ Woojung Education and Culture Foundation ประจำปี 2562 เทอมที่สอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

31 ก.ค. 2562

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

16 ก.ค. 2562

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562)

12 ก.ค. 2562

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2562
ดูทั้งหมด