เมนูย่อ / Shortcut Menu
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงแรงงาน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในโอกาสเดินทางมาส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2565 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้พบหารือกับ นาย ลี จอง ชิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เกี่ยวกับการขยายโอกาสการทำงานให้กับแรงงานไทย รวมถึงการเพิ่มโควตาการจ้างแรงงานไทยผ่านระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (EPS) รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมบริษัท Samho Development ในเมืองฮวาซอง เพื่อสำรวจศักยภาพในการขยายตลาดแรงงานของไทย และเยี่ยมแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ เกี่ยวกับการดูแลชาวไทยและการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งรับจะติดตามผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกับฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีอีกทางหนึ่งด้วย
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข้อมูลเศรษฐกิจ ดูทั้งหมด
สถานการณ์เศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปี 2564 และแผนการผลักดันเศรษฐกิจในปี 2565
เกาหลีใต้เล็งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจด้าน #tech & นวัตกรรม หวังยกระดับเป็นผู้นำโลกด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการแพทย์ดิจิทัล ศูนย์กลางการผลิตวัคซีนโลก โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง & สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ/ความต้องการร่วมกัน
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

6 พ.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม (6 พ.ค. 2565)

29 เม.ย. 2565

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

7 เม.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

31 ม.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (31 ม.ค. 65)

26 ม.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (26 ม.ค. 2565)

6 ม.ค. 2565

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 ม.ค. 2565
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

6 มิ.ย. 2565

Mekong-Korea Connect Webinar

3 พ.ค. 2565

โครงการ Seoul Thai Festival Online 2022 : Healthy Thai

18 เม.ย. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

19 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

6 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

17 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

19 ม.ค. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

7 ธ.ค. 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Governance and Development

26 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564

14 ก.ค. 2564

ทุนการศึกษา : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาที่แก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564)
ดูทั้งหมด
Twitter
เว็บไซต์ที่น่าสนใจดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด