Shortcut Menu
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมการประชุม 1st Critical Foreign Language Education Ambassador Forum
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

12 พ.ค. 2564

รับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจเป็นรายวัน (12 พ.ค. 64)

19 เม.ย. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้่างเหมาบริการ (16 เม.ย. 64)

9 เม.ย. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (9 เม.ย. 64)

8 เม.ย. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (8 เม.ย. 64)

25 มี.ค. 2564

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (25 มี.ค. 64)

18 มี.ค. 2564

รับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจเป็นรายวัน (18 มี.ค. 64)
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
แอพพลิเคชั่น Doctor A to Z ได้ขยายเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ฟรี ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22 เม.ย. 2564

'สู้! โควิด - 19 ไปด้วยกัน' คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

21 เม.ย. 2564

โครงการ 4th ACH Design Contest ของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

12 เม.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในนิตยสาร Monocle หัวข้อ "the Time for Thailand"

2 มี.ค. 2564

แอปพลิเคชัน Doctor A to Z ให้คำปรึกษาแก่คนไทยที่พำนักในต่างประเทศ

21 ก.พ. 2564

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

3 มี.ค. 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2564 สำหรับชาวต่างชาติ

8 ม.ค. 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 จำนวน 6 ทุน

29 ธ.ค. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2564

4 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ปิดรับสมัคร 14 พฤษภาคม 2563

10 ก.ย. 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

4 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของ Woojung Education and Culture Foundation ประจำปี 2562 เทอมที่สอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ดูทั้งหมด
Twitter