แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย

คำแนะนำกรณีคนไทยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดภายหลังเดินทางมาเกาหลีใต้

20 ก.ค. 2565

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง

10 ก.พ. 2565

แผนช่วยเหลืออพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

10 ก.พ. 2565

แผนช่วยเหลืออพยพกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

10 ก.พ. 2565