สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
เมนูย่อ / Shortcut Menu
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ นครปูซาน
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้พบหารือกับนาย Lee In Hyuck ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ นครปูซาน เกี่ยวกับแนวทางและกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และศูนย์ฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกาหลีต่อประเทศไทยและอาเซียนเพิ่มขึ้น อาทิ การจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์และพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข้อมูลเศรษฐกิจ ดูทั้งหมด
สถานการณ์เศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปี 2564 และแผนการผลักดันเศรษฐกิจในปี 2565
เกาหลีใต้เล็งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจด้าน #tech & นวัตกรรม หวังยกระดับเป็นผู้นำโลกด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมการแพทย์ดิจิทัล ศูนย์กลางการผลิตวัคซีนโลก โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง & สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ/ความต้องการร่วมกัน
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

2 ส.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

22 ก.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (งานกงสุล)

8 ก.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (สนับสนุนงานกงสุล)

6 พ.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม (6 พ.ค. 2565)

29 เม.ย. 2565

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

7 เม.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

6 มิ.ย. 2565

Mekong-Korea Connect Webinar

3 พ.ค. 2565

โครงการ Seoul Thai Festival Online 2022 : Healthy Thai

18 เม.ย. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

19 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

6 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

17 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

19 ม.ค. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

7 ธ.ค. 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Governance and Development

26 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564

14 ก.ค. 2564

ทุนการศึกษา : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาที่แก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564)
ดูทั้งหมด
Twitter
เว็บไซต์ที่น่าสนใจดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด