Shortcut Menu
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Connectivity Forum ครั้งที่ 8 ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโซล
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

29 ธ.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 28 ธ.ค. 2563

23 ธ.ค. 2563

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 23 ธ.ค. 2563

8 ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการประมูลรถยนตร์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด (7 ธ.ค. 63)

7 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (ปรับแก้ไขวันหยุดในเดือนธันวาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กันยายน 2563) รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

1 ธ.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จำหน่ายรถยนตร์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

10 ก.ย. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ปีงบประมาณ 2563 สถานะวันที่ 19 กันยายน 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ (ภาษาไทย)

21 ม.ค. 2564

ขอเชิญร่วมสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

14 ม.ค. 2564

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของแต่ละจังหวัดในไทย

8 ม.ค. 2564

ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ จำเป็นต้องยื่นเอกสารตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่มีผลเป็นลบ

8 ม.ค. 2564

8 วิธีอีสานบ้านเฮา ป้องกัน COVID-19

29 ธ.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

8 ม.ค. 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 จำนวน 6 ทุน

29 ธ.ค. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2564

4 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ปิดรับสมัคร 14 พฤษภาคม 2563

10 ก.ย. 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

4 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของ Woojung Education and Culture Foundation ประจำปี 2562 เทอมที่สอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

31 ก.ค. 2562

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
ดูทั้งหมด
Twitter