ไม่พบข้อมูล
เมนูย่อ / Shortcut Menu
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโดมินิกันประจำสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นาย Federico Alberto Cuello Camilo เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโดมินิกัน ประจำสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่งรวมถึงประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การแลกเปลี่ยนแนวปฎิบัติที่ดีเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การแลกเสียงในกรอบสหประชาชาติ เป็นต้น
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข้อมูลเศรษฐกิจ ดูทั้งหมด
เปิดชม Busan Eco-Delta Smart City โครงการเมืองอัจฉริยะนำร่องแห่งชาติของเกาหลีใต้ บริหารทรัพยากรน้ำหมุนเวียน พร้อมเทคโนโลยีพัฒนาความยั่งยืนของเมือง เช่น หมู่บ้านอัจฉริยะ Urbantech House
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

29 ก.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจ)

26 ก.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจ)

22 ก.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2566

19 ก.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

8 ก.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (สนับสนุนงานกงสุล) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 อัตรา

1 ก.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจ)
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

6 มิ.ย. 2565

Mekong-Korea Connect Webinar

3 พ.ค. 2565

โครงการ Seoul Thai Festival Online 2022 : Healthy Thai

18 เม.ย. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

19 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

6 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

17 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

19 ม.ค. 2565

รายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปี 2565

7 ธ.ค. 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Governance and Development

26 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564

14 ก.ค. 2564

ทุนการศึกษา : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาที่แก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564)
ดูทั้งหมด
Twitter
เว็บไซต์ที่น่าสนใจดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด