Shortcut Menu
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงโซลเยือนโรงงานอัจฉริยะของบริษัท LS Electric ที่จังหวัดชุงชองเหนือ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงโซล ได้เดินทางเยือนโรงงานอัจฉริยะของบริษัท LS Electric ที่จังหวัดชุงชองใต้ ซึ่งถือเป็นโรงงานอัจฉริยะชั้นนำแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้
ดูทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
(4) รวม 3 แบรนด์รักษ์โลกสัญชาติไทย สร้างปรากฏการณ์ Sustainability ครั้งใหญ่ระดับโลก
ทุกวันนี้อุตสาหกรรมแฟชั่นเริ่มหันมาสนใจในแง่มุมธรรมชาติและกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่วงการละเลยมานานปี แม้จะยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนในทันที เพราะอย่างไรแฟชั่นก็หนีไม่พ้นการเป็นรูปแบบของธุรกิจแขนงหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องสร้างเม็ดเงินเพื่อการอยู่รอด แต่อย่างน้อยการปรับเปลี่ยนวิถีหรือการสร้างนโยบายเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและการตอบแทนสังคมรูปแบบต่างๆ ก็เท่ากับความก้าวหน้าของอนาคตที่น่าจะสดใสและปลอดภัยกับเรากว่าเดิม
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯดูทั้งหมด

9 มิ.ย. 2564

ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (9 มิ.ย. 64)

27 พ.ค. 2564

ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (27 พ.ค. 64)

20 พ.ค. 2564

ขยายระยะเวลารับสมัคร และระยะเวลาการจ้างเฉพาะลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (20 พ.ค. 64)

12 พ.ค. 2564

รับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจเป็นรายวัน (12 พ.ค. 64)

19 เม.ย. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้่างเหมาบริการ (16 เม.ย. 64)

9 เม.ย. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (9 เม.ย. 64)
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and announcement)ดูทั้งหมด
บทความเรื่อง "Thailand Activates the BCG Model for a Sustainable Recovery from COVID-19"

21 พ.ค. 2564

บทความ "Muslims in Thailand under Royal Benevolence" โดยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์

20 พ.ค. 2564

แอพพลิเคชั่น Doctor A to Z ได้ขยายเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19 ฟรี ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22 เม.ย. 2564

'สู้! โควิด - 19 ไปด้วยกัน' คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

21 เม.ย. 2564

โครงการ 4th ACH Design Contest ของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

12 เม.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษาดูทั้งหมด

3 มี.ค. 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2564 สำหรับชาวต่างชาติ

8 ม.ค. 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 จำนวน 6 ทุน

29 ธ.ค. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2564

4 ก.พ. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ปิดรับสมัคร 14 พฤษภาคม 2563

10 ก.ย. 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

4 ก.ย. 2562

ทุนการศึกษาของ Woojung Education and Culture Foundation ประจำปี 2562 เทอมที่สอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ดูทั้งหมด
Twitter