กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ นครปูซาน เยี่ยมชมบูธ Q Project Thailand ในนิทรรศการกาแฟ World of Coffee Busan 2024

กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ นครปูซาน เยี่ยมชมบูธ Q Project Thailand ในนิทรรศการกาแฟ World of Coffee Busan 2024

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ค. 2567

| 66 view

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ นายปัก มย็อง-จิน กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ นครปูซาน ได้ไปเยี่ยมชมบูธของโครงการ Q Project Thailand ในงานนิทรรศการกาแฟ World of Coffee Busan 2024 โดย Q Project Thailand เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพกาแฟพิเศษครบวงจรจากเกษตรกรไทยสู่ตลาดโลก ผ่านการฝึกอบรมผู้ผลิตกาแฟและเชื่อมต่อผู้ผลิตเหล่านี้กับตลาดใหม่ในโลก บูธของ Q Project Thailand จะจัดแสดงในงานระหว่างวันที่ ๑-๔ พ.ค. ๒๕๖๗ ที่ศูนย์แสดงสินค้า BEXCO นครปูซาน โดยมีการจัดแสดงสินค้ากาแฟไทยและกิจกรรมการชิมกาแฟพิเศษไทยที่เปิดสำหรับผู้คนทั่วไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Q Project Thailand ได้ที่ http://www.qprojectth.com/

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ