กงสุลสัญจรที่ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ ในจังหวัดเชจู (เกาะเชจู)

กงสุลสัญจรที่ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ ในจังหวัดเชจู (เกาะเชจู)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2566

| 751 view
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต พร้อมด้วย น.ส. เมนะกา ฐิตสาโร
เลขานุการเอกและกงสุล และทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับมอบหมายจาก
นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เดินทางไปจัดงานกงสุลสัญจรที่ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ ในจังหวัดเชจู (เกาะเชจู) ของเกาหลีใต้ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงโซลประมาณ 1 ชั่วโมง ทางเครื่องบิน โดยเปิดให้บริการงานกงสุลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) หนังสือเดินทางแบบ 5 ปี และ 10 ปี (2) เอกสารเดินทางฉุกเฉิน และ (3) งานสัญชาติและนิติกรณ์ โดยเป็นการจัดงานกงสุลสัญจรครั้งแรกที่เกาะเชจูในรอบ 3 ปี ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ได้คลี่คลายลง โดยมีคนไทยที่พำนักในเกาะเชจูมาเข้ารับบริการประมาณ 100 คน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยและครอบครัวที่ทำงานและพำนักที่เกาะเชจูได้เป็นอย่างดี
 
ในโอกาสนี้ อัครราชทูตบัญชาฯ ได้พบหารือกับนาย Han Yongkil ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่เกาะเชจู เรื่องการดูแลคนไทยจำนวนกว่า 300 คนที่พำนัก และทำงานในเกาะเชจู โดยส่วนใหญ่คนไทยทำงานในภาคการเกษตร และภาคบริการการท่องเที่ยว โดยทางศูนย์ช่วยเหลือฯ พร้อมดูแลทุกข์สุขของแรงงานต่างชาติทั้งที่พำนักในเกาะเชจูแบบถูกและผิดกฎหมายในเกาะเชจู อาทิ บริการให้คำปรึกษาด้านทนายความสำหรับคนไทยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยเหตุต่าง ๆ สามารถช่วยจัดหาที่พักพิงชั่วคราว และพร้อมช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพ โดยทางศูนย์ฯ เปิดรับสมัครลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนต่างชาติที่ทำงานในเกาะเชจูมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน โดยเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ 1 หมื่นวอน ซึ่งอัครราชทูตบัญชาฯ ได้เชิญชวนคนไทยที่เกาะเชจูสมัครเข้าร่วมใช้บริการดูแลสุขภาพดังกล่าวในโอกาสนี้ด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลขอขอบคุณทีมกงสุลอาสาที่เกาะเชจู นำโดยนางอลิซ คิม ที่ช่วยประสานงานกับชุมชนไทยที่เกาะเชจู และขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่จัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการ รวมทั้งขอบคุณศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่เกาะเชจูที่เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่จัดงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ