กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปโรงแรม Lotte Hotel Seoul เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปโรงแรม Lotte Hotel Seoul เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2565

| 77 view
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 นาย Richard Kim กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม Lotte Hotel Seoul เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อทำความรู้จักในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่ง ทั้งสองฝ่ายยินดีที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กับโรงแรม Lotte มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในการรับรองคณะเยือนจากไทยและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการประชุมระหว่างประเทศ โดยหวังว่าการที่ทั้งไทยและเกาหลีใต้เริ่มผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าประเทศจะช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบินระหว่างกัน และช่วยส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ แสดงความสนใจที่จะขยายความร่วมมือกับเครือ Lotte Group สู่ธุรกิจอื่น ๆ นอกจากโรงแรมและภาคบริการที่น่าจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น กิจการค้าปลีกและการก่อสร้างซึ่งเป็นสาขาธุรกิจหลักของเครือ Lotte Group เช่นกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ