กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครประกวดเรียงความภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ

กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครประกวดเรียงความภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,234 view

กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครประกวดเรียงความภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ (2021-22 Mekong-ROK Exchange Year Student Paper Contest) แก่นักศึกษา หรือกลุ่มนักศึกษา (ไม่เกิน 3 คน) มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย หรืออยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “อนาคตของความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี” (The Future of Mekong-ROK cooperation) โดยเน้นเรื่องการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / เศรษฐกิจและการลงทุน / การพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม (Politics & foreign affairs, economy & finance, environment & development, culture & art) ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวนถึง 3,000,000 วอน ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวจะต้องส่งเรียงความก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

รายละเอียดที่ https://thesiscontest2021.com/ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ