การงดเว้นค่าปรับและงดเว้นการนำชื่อบรรจุในรายชื่อบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับบุคคลต่างชาติที่พำนักแบบผิดกฎหมายและได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 3 เข็มภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565 และเดินทางออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีภายในวันที่ 31 ต.ค. 2565

การงดเว้นค่าปรับและงดเว้นการนำชื่อบรรจุในรายชื่อบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับบุคคลต่างชาติที่พำนักแบบผิดกฎหมายและได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 3 เข็มภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565 และเดินทางออกนอกสาธารณรัฐเกาหลีภายในวันที่ 31 ต.ค. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 265 view

S__65233121