การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 43 view
ในช่วงบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย พร้อมทั้งคู่สมรส ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการปลูกต้นพลับเกาหลีและต้นแคนารี จำนวน 8 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าวัดพุทธรังษี โดยการดำเนินกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวัดพุทธรังษีที่ได้จัดพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมฯ
**********

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ