การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2565

| 76 view

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย พร้อมทั้งคู่สมรส จำนวน 19 ราย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ