การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2565

| 457 view

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย พร้อมทั้งคู่สมรส จำนวน 26 ราย เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โดยกิจกรรมประกอบด้วยการถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การกล่าวน้อมรำลึกถึง และการยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ