การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 85 view
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย พร้อมทั้งคู่สมรส จำนวน 22 ราย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน จังหวัดคยองกี โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งได้ถวายของใช้จำเป็นเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แก่วัดพุทธารามเกาหลีเพื่อนำไปมอบให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงวัดและผู้ที่เดินทางมาทำบุญ
 
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับอาสาสมัครชาวไทยได้ร่วมกันจัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่ภายในบริเวณวัดพุทธรังษี เมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี พร้อมจัดแสดงภาพและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านศิลปาชีพ ด้านการสาธารณสุข และด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐเกาหลีถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย โดยการดำเนินกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวัดพุทธรังษีที่ได้จัดพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมฯ โดยบอร์ดนิทรรศการวันแม่ดังกล่าวจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 15 ส.ค. 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ