การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 250 view

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 เวลา 12.00 - 14.00 น. สอท. ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ Crystal Ballroom โรงแรม Lotte กรุงโซล โดยมี นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานฝ่ายไทย และนายปัก มิน-ชิก (Mr. Park Min-shik) รัฐมนตรีกิจการผู้รักชาติและทหารผ่านศึก (Minister of Patriots and Veterans Affairs – MPVA) เป็นแขกเกียรติยศของ สอท. ซึ่งถือเป็นแขกเกียรติยศระดับ รมต. คนแรก ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานวันชาติในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ภายในงานเลี้ยงรับรองฯ มีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ ทั้งสิ้นประมาณ 400 คน ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต บุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของ กลต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีม ปทท. พร้อมทั้งคู่สมรส รวมถึงผู้แทนชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ใน กลต.

 
ก่อนเริ่มต้นงานเลี้ยงรับรอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้กล่าวเปิดงานโดยได้ขอบคุณแขกเกียรติยศและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ตามแนวพระราชดำริของพระบรมชนกนาถ อีกทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่มีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีจนกระทั่งปัจจุบัน และได้เน้นย้ำความตั้งใจของตนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในมิติด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ในระดับประชาชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง จากนั้น รัฐมนตรีกิจการผู้รักชาติฯ แขกเกียรติยศ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติของไทย ก่อนที่เอกอัครราชทูตฯ และแขกเกียรติยศ จะนำผู้เข้าร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และดื่มอวยพรแด่นายยุน ซอกยอล ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเกาหลีใต้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานข้างต้นในปีนี้ ได้แก่ 1) ร้านอาหารไทย บริษัทไทย และบริษัทเกาหลีที่นำเข้าสินค้าไทย ที่สนับสนุนอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่นำเข้าจากประเทศไทย สำหรับใช้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองลิ้มรสอาหารไทยและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของไทย 2) สนง.ททท. ณ กรุงโซล ที่สนับสนุนการแสดงนาฏศิลป์ไทยและสาธิตมวยไทย จำนวน 4 ชุดได้แก่ 1. รำอาศิรวาทราชสดุดี 2. การสาธิตมวยไทย 3. รำเถิดเทิง 4. เอิ้นสาว ออนซอน เพื่อนำเสนอการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชื่นชม 3) สายการบิน Jin Air ที่สนับสนุนตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงโซล-กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ที่นั่ง 2 รางวัล และบัตรห้องพัก 1 คืน 3 รางวัล จาก Sathorn Kempinski Hotel Bangkok เพื่อเป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมจับสลากภายในงานเลี้ยงรับรอง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ