การจัดสรรคิวใหม่สำหรับการจัดทำหนังสือเดินทางฯ (20 ก.ค. 64)

การจัดสรรคิวใหม่สำหรับการจัดทำหนังสือเดินทางฯ (20 ก.ค. 64)

20 ก.ค. 2564

196 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดสรรคิวใหม่สำหรับการจัดทำหนังสือเดินทางฯ จึงขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนสำรองคิวทำหนังสือเดินทางฯ และได้คิวทำหนังสือเดินทางฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โปรดตรวจสอบคิวการทำหนังสือเดินทางที่ได้รับจัดสรรใหม่ซึ่งจะทำให้ผู้สำรองคิวดังกล่าว ได้รับคิวทำหนังสือเดินทางเร็วขึ้นกว่าเดิม ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens
โดยในการตรวจสอบคิวทำหนังสือเดินทางฯ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขหนังสือเดินทางฯ ให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจสอบวันนัดหมายได้
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่าง
S__58402680
S__58402682
  S__58402683  
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ