การบริการให้คำปรึกษาปัญหางานทะเบียนราษฎร และการรับรองเอกสารแก่ชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

การบริการให้คำปรึกษาปัญหางานทะเบียนราษฎร และการรับรองเอกสารแก่ชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2567

| 70 view
ขอเชิญประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับเอกสารทางการทะเบียนราษฎรทุกประเภท เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า บัตรประจำตัวประชาชน หรือการรับรองเอกสาร มารับบริการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสำรองคิวล่วงหน้า
ขอความกรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่าง
 
449701039_881544347353542_5768207239933963632_n