การปรับมาตรการเข้าออกประเทศ มีผล 00.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 2564 (เวลาไทย)

การปรับมาตรการเข้าออกประเทศ มีผล 00.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 2564 (เวลาไทย)

22 ธ.ค. 2564

618 view

การปรับมาตรการเข้าออกประเทศ มีผล 00.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 2564 (เวลาไทย)

(1) ตั้งแต่ 00.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 2564 ระบบ Thailand Pass (https://tp.consular.go.th) จะปิดการลงทะเบียนสำหรับ Test and Go (TG) และ Sandbox (SB) ทั้งประเทศ ยกเว้น Phuket Sandbox ที่ยังสามารถลงทะเบียนต่อไปได้

(2) สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass แล้ว สามารถเดินทางเข้าไทยได้ตามวันที่และรูปแบบการเข้าประเทศที่ได้ระบุใน QR Code

(3) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ QR Code ขอให้รอผลการพิจารณา

(4) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังเวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 2564 ต้องลงทะเบียนเข้าประเทศได้ในรูปแบบของการกักตัว Alternative Quarantine (AQ) (กักตัว 7 วัน หากฉีดวัคซีนครบโดสตามที่รัฐบาลไทยกำหนด / กักตัว 10 วัน หากยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดสตามที่รัฐบาลไทยกำหนด หรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีน) เท่านั้น (ยกเว้นภูเก็ตที่สามารถลงทะเบียนแบบ SB และ AQ)

(5) ผู้เดินทางเข้า TG และ SB ต้องตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง (Day 0 และ 6/7) โดยครั้งที่สองรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ที่มา https://www.facebook.com/153641954675821/posts/6953394438033838/?d=n