การปรับเปลี่ยนการให้บริการด้านการกงสุลระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีใต้

การปรับเปลี่ยนการให้บริการด้านการกงสุลระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มี.ค. 2565

| 505 view
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
เรื่องการปรับเปลี่ยนการให้บริการด้านการกงสุลระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีใต้
 
Consular_Section_Announcement_2022.3.28_(revised)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ