การส่งเสริมความร่วมมือด้าน soft power ระหว่างไทยและเกาหลีใต้

การส่งเสริมความร่วมมือด้าน soft power ระหว่างไทยและเกาหลีใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 34 view

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ศรีหมอก "กอล์ฟ F-Hero" ศิลปินแร็พ และ Executive Director บริษัท High Cloud Entertainment จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารบริษัทธุรกิจบันเทิงของไทยเข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับประสบการณ์เปรียบเทียบด้านการส่งเสริม soft power ของไทยและเกาหลีใต้ โดยอาศัยสื่อบันเทิงร่วมสมัย อาทิ เพลง ศิลปิน รวมถึงความร่วมมือที่มีกับเครือข่ายศิลปินไทย-เกาหลีใต้ในปัจจุบัน และที่ประสงค์จะเพิ่มพูนกับฝ่ายเกาหลีใต้ ตลอดจนโอกาสความเป็นไปได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จะร่วมมือกับบริษัทธุรกิจบันเทิงของไทยในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย วัฒนธรรมไทยยอดนิยม ตลอดจนธุรกิจบันเทิงไทยในเกาหลีใต้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ