การเปิดให้บริการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครปูซาน

การเปิดให้บริการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครปูซาน

28 พ.ค. 2564

576 view
สถานกงสุลกิตติศักดิ์ ณ นครปูซาน จะเปิดทำการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยสถานทำการตั้งอยู่ที่ ชั้น 16 โรงแรม I square เลขที่ 2360 ถนนกิมแฮ เขตกิมแฮ จังหวัดคย็องซังใต้ (ใกล้สถานีรถไฟบูวอน) เบอร์โทรศัพท์ 055 344 5000 เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. (ปิดทำการในวันหยุดของสาธารณรัฐเกาหลี) ทั้งนี้ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครปูซาน จะให้บริการด้านการคุ้มครองคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีที่ตกทุกข์ได้ยากและดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทย เท่านั้น
 
สำหรับคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีที่มีความประสงค์ขอรับบริการด้านกงสุลในกรณีอื่น ๆ ท่านยังคงต้องเข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เท่านั้น
 
S__57884717
S__57884719
 
S__57884720
S__57884721
  S__57884722  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ