การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

25 ส.ค. 2564

309 view

นายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มีกำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้

การเยือนครั้งนี้ จะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของนายชอง อึย-ยง ภายหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดการพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศ และเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งสองฝ่ายจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเติบโตสีเขียวและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคที่สนใจร่วมกัน

ในช่วงที่พำนักในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้และคณะจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของฝ่ายไทยอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของส่วนรวม

 

ที่มา: https://www.mfa.go.th/th/content/rok-visit