การแข่งขันความท้าทายเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลของเยาวชนพิการ 2021

การแข่งขันความท้าทายเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลของเยาวชนพิการ 2021

22 ต.ค. 2564

90 view

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสำหรับการจัดการแข่งขันในรายการความท้าทายเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลของเยาวชนพิการ ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการของเกาหลีใต้ บริษัท LG Electronics และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม Glad กรุงโซล ที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ได้สลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และตระหนักถึงสิทธิโดยชอบธรรมของเยาวชนพิการในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ได้มีเยาวชนพิการประมาณ 400 คน จาก 13 ประเทศ (รวมทั้งเยาวชนไทย 38 คน) เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันชาวไทยรายหนึ่งได้รับรางวัล Best Award eTool (Excel) 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ