การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐเกาหลี

การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ค. 2566

| 575 view
 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ออกใบมรณบัตรกรณีหญิงไทยเสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากในสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนได้ออกเอกสารประจำตัวสำคัญอื่น ๆ ให้แก่ชาวไทย 3 ราย เพื่อทดแทนเอกสารที่สูญหายจากเหตุอุทกภัยฯ โดยได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ชาวไทยทั้งสามด้วย
 
May be an image of 4 people and text