กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ สวนสาธารณะ Yongsan Family Park กรุงโซล

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ สวนสาธารณะ Yongsan Family Park กรุงโซล

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 692 view

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Itaewon Global Village Center ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่ สอท. ตั้งอยู่ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่พื้นที่และชุมชนโดยรอบ สอท. ด้วยการเก็บขยะและคัดแยกขยะ ณ สวนสาธารณะ Yongsan Family Park กรุงโซล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ