กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มิ.ย. 2565

| 146 view
นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ บ้านพักฉุกเฉินทงจักกู กรุงโซล โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 25 ราย เข้าร่วมบ้านพักฉุกเฉินทงจักกู อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรช่วยเหลือสตรีต่างวัฒนธรรมในสาธารณรัฐเกาหลี มีภารกิจในการช่วยเหลือสตรีและเยาวชนซึ่งประสบปัญหาความรุนแรงทางครอบครัวและปัญหาความรุนแรงทางเพศเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเกาหลีใต้ได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดี และมีศักดิ์ศรี ซึ่งที่ผ่านมา บ้านพักฉุกเฉินฯ ได้ช่วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลคุ้มครองสตรีและเยาวชนไทยที่ตกทุกข์แล้ว 39 ราย

เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมชมบ้านพักฉุกเฉินฯ โดยได้กล่าวขอบคุณ ซิสเตอร์ ควอน โอ ฮี ประธานองค์กรฯ ที่ได้ช่วยเหลือสตรีและเยาวชนไทยที่ตกทุกข์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับสตรีไทยที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินฯ ด้วย โดยซิสเตอร์ ควอนฯ และสตรีไทยที่บ้านพักฉุกเฉินฯ ได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เห็นคุณค่าและสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉินฯ รวมทั้งช่วยดูแลคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างดี เอกอัครราชทูตฯ ในนามของหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านพักฉุกเฉินฯ จำนวน 1,000,000 วอน และมอบสิ่งของจำเป็นพื้นฐาน อาทิ หน้ากากอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก กระเป๋าสะพายสำหรับเด็ก กระเป๋าผ้าสำหรับสตรี และขนม ให้แก่บ้านพักฉุกเฉินฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ