ขยายระยะเวลารับสมัคร และระยะเวลาการจ้างเฉพาะลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (20 พ.ค. 64)

ขยายระยะเวลารับสมัคร และระยะเวลาการจ้างเฉพาะลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (20 พ.ค. 64)

20 พ.ค. 2564

209 view

ขยายระยะเวลารับสมัคร_และระยะเวลาการจ้างล

ขยายระยะเวลารับสมัคร_และระยะเวลาการจ้างล_0  

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.pdf
ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง