ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (27 พ.ค. 64)

ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน (27 พ.ค. 64)

27 พ.ค. 2564

326 view

27_ก.ค.-_8_มิ.ย.64_0001

27_ก.ค.-_8_มิ.ย.64_0002  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.pdf
ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx