ขยาย....ช่องทางรับชม Seoul Thai Festival Online 2021 !!!

ขยาย....ช่องทางรับชม Seoul Thai Festival Online 2021 !!!

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 590 view
ขยาย....ช่องทางรับชม Seoul Thai Festival Online 2021 !!!
ศูนย์อาเซียน -เกาหลี ASEAN-Korea Centre 한-아세안센터 ได้ร่วมสนับสนุนเผยแพร่ #SeoulThaiFestivalOnline2021 ผ่านช่องทาง Youtube ของศูนย์ฯ ในวันที่ 25 ก.ค. 64 นี้
พี่น้องชาวไทย และเพื่อน ๆ ชาวเกาหลีสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่
อยากรู้ว่างานนี้มีใครเข้าร่วม และมีกิจกรรมน่าสนใจอะไรบ้าง ติดตามได้ที่
Facebook: @RoyalThaiEmbassySeoul
Twitter: @ThailandinROK
Instagram: @thaifestkorea
 
Thai_fest_2021_and_AKC

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง