ขอเชิญร่วมสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

ขอเชิญร่วมสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

14 ม.ค. 2564

72 view

กรมอาเซียนขอเชิญร่วมสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื่อแสวงหาแนวทางส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อฟื้นฟู ศก. ยุค #โควิด19 ลงทะเบียนที่ ctcseminar2021.com หรือชม Live: fb.com/ctcseminar2021

 

ASEAN_Seminar_2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ