ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ (กันยายน - พฤศจิกายน 2564)

ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ (กันยายน - พฤศจิกายน 2564)

5 ต.ค. 2564

2,986 view

ประกาศลำดับการฉีดวัคซีน_2021.10.5_Page_1

ประกาศลำดับการฉีดวัคซีน_2021.10.5_Page_2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ