ข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา 90 วันขึ้นไป

ข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา 90 วันขึ้นไป

21 พ.ค. 2564

899 view

👨‍⚕️ ข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา 90 วันขึ้นไป ตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้🩺💊 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 1339 หรือเว็บไซต์ http://ncv.kdca.go.kr หรือศูนย์สาธารณสุข/ศูนย์ชุมชน (community center) ในเขตที่พำนักอาศัยของท่าน

 

Vaccine_21.5.2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ