ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติในประเทศเกาหลีใต้

ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติในประเทศเกาหลีใต้

1 ก.ย. 2564

173 view

Foreigners_Vaccination_Info_2021.8.31

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Foreigners_Vaccination_Info_2021.8.31.pdf