คณะกรรมการอาเซียนในกรุงโซลศึกษาดูงานที่บริษัท Korea Gas Safety Corporation ที่จังหวัดชุงชองเหนือ

คณะกรรมการอาเซียนในกรุงโซลศึกษาดูงานที่บริษัท Korea Gas Safety Corporation ที่จังหวัดชุงชองเหนือ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

| 73 view

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2565 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงโซล ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานที่สำนักงานใหญ่บริษัท Korea Gas Safety Corporation (KGS) ที่จังหวัดชุงชองเหนือ โดยมีนาย อิม แฮ-จง CEO บริษัท KGS และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ฝ่าย KGS ได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกฎระเบียบและเป้าหมายของเกาหลีใต้ด้านการบริหารจัดการก๊าซอย่างปลอดภัย และภายหลังการบรรยาย คณะได้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอุตสาหกรรมก๊าซ ซึ่งทำการบำบัดก๊าซเป็นพิษ 27 ประเภทและเป็นศูนย์ด้านความปลอดภัยก๊าซที่มีความก้าวหน้าเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยผู้บริหาร KGS แจ้งว่า KGS ได้จัดทำเอกสารความตกลงเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาระบบความปลอดภัยของพลังงานในอินโดนีเซียและเวียดนามแล้ว และยินดีหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือกับไทยและประเทศอาเซียนอื่น ๆ ต่อไป

KGS เป็นบริษัทของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานแห่งเกาหลีใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 และมีหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซ จัดทำกฎระเบียบเกี่ยวกับก๊าซ จัดทำแผนการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากก๊าซ และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของก๊าซ ที่ผ่านมา KGS เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา ASEAN-Korea Energy Safety Management Policy Forum กับประเทศอาเซียนมาแล้ว 4 ครั้งเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของเกาหลีใต้ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยก๊าซ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ